{
 "uid": "776adc52-4be1-4bad-b158-3100d5c9d361",
 "id": "25753",
 "title": "Pizza-Style Oil and Garlic Angel Hair Pasta",
 "slug": "pizza-style-oil-and-garlic-angel-hair-pasta",
 "url": "https://love.creamette.com/recipe/pizza-style-oil-and-garlic-angel-hair-pasta",
 "media": [
  {
   "id": "25684",
   "title": "Pizza Style Oil Garlic Angel Hair Pasta 017 16x9",
   "extension": "jpg",
   "mimeType": "image/jpeg",
   "alt": null,
   "itemCaption": null,
   "__typename": "images_Asset",
   "oiRecipeGallery": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjUwMCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 500w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjQwMCwiaGVpZ2h0Ijo0MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 400w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgwMCwiaGVpZ2h0Ijo4MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 800w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyMCwiaGVpZ2h0IjozMjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 320w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY0MCwiaGVpZ2h0Ijo2NDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 640w",
    "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjUwMCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 500w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjQwMCwiaGVpZ2h0Ijo0MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 400w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgwMCwiaGVpZ2h0Ijo4MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 800w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyMCwiaGVpZ2h0IjozMjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 320w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY0MCwiaGVpZ2h0Ijo2NDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 640w",
    "maxSrcsetWidth": 1200,
    "placeholderWidth": 1200,
    "placeholderHeight": 1200,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFwAAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEDBf%2FEACMQAAIBAwMEAwAAAAAAAAAAAAECAwAEERITFCEiMmFBQnH%2FxAAYAQACAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBP%2FEABsRAAIDAAMAAAAAAAAAAAAAAAECAAMREiFh%2F9oADAMBAAIRAxEAPwDYe5Jnlc7giwQjJ9j%2B1ke075L1r6yWtJjLbce4lMkcseGLeQPyKddnI8TEyDNETpxZtLOdpctjVju9Z6GhkIPkAwIhbSTSAKxXuct7HXNSrRh20TsNwT%2F%2F2Q%3D%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27300%27 style=%27background:%2CCC%27 /%3E",
    "__typename": "oiRecipeGallery_OptimizedImages"
   },
   "oiBackground": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjE2MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjE2MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 3840w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjI1NjAsImhlaWdodCI6MTQ0MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 2560w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjE5MjAsImhlaWdodCI6MTA4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1920w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNjYsImhlaWdodCI6NzY4LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1366w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyODAsImhlaWdodCI6NzIwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1280w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM3NSwiaGVpZ2h0IjoyMTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 375w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc1MCwiaGVpZ2h0Ijo0MjEsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 750w",
    "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjE2MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjE2MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 3840w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjI1NjAsImhlaWdodCI6MTQ0MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 2560w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjE5MjAsImhlaWdodCI6MTA4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1920w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNjYsImhlaWdodCI6NzY4LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1366w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyODAsImhlaWdodCI6NzIwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1280w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM3NSwiaGVpZ2h0IjoyMTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 375w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9QaXp6YS1TdHlsZS1PaWwtR2FybGljLUFuZ2VsLUhhaXItUGFzdGEtMDE3LTE2eDkuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc1MCwiaGVpZ2h0Ijo0MjEsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 750w",
    "maxSrcsetWidth": 3840,
    "placeholderWidth": 3840,
    "placeholderHeight": 2160,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAJABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMG%2F8QAIxABAAECBQQDAAAAAAAAAAAAAQIAAwQFESIxEyEzNHGBof%2FEABcBAAMBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAwD%2FxAAbEQACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIRAzFBIf%2FaAAwDAQACEQMRAD8A0ePJt2KDAVV5F4PyoZW1opBLowUIXenO5vlZNk3XU17NHFbVs06vwrmPrnzTy0JHYyzxy%2BqKB0%2F%2F2Q%3D%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='168' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M223.564 4.131 C 218.431 16.960%2C228.199 31.267%2C242.092 31.267 C 247.627 31.267%2C252.124 28.876%2C253.828 25.027 C 254.505 23.498%2C256.661 20.596%2C258.620 18.579 C 262.608 14.473%2C263.463 8.946%2C261.021 3.050 L 259.727 -0.073 242.428 0.074 L 225.129 0.221 223.564 4.131 M41.649 12.073 C 38.125 21.364%2C37.934 22.362%2C39.392 23.821 C 41.677 26.106%2C42.483 24.706%2C44.468 15.000 C 47.217 1.555%2C46.084 0.379%2C41.649 12.073 M52.794 4.581 C 51.265 6.931%2C45.000 23.358%2C45.000 25.017 C 45.000 27.043%2C49.927 28.736%2C50.960 27.065 C 52.943 23.857%2C54.762 1.557%2C52.794 4.581 M59.719 7.683 C 59.080 8.767%2C54.236 24.974%2C53.823 27.408 C 53.596 28.751%2C54.270 29.527%2C56.102 30.032 L 58.704 30.748 59.976 19.331 C 61.129 8.984%2C61.051 5.425%2C59.719 7.683 M129.000 10.977 C 122.108 12.307%2C113.414 15.603%2C105.407 19.922 C 99.743 22.977%2C98.032 23.525%2C97.607 22.418 C 97.308 21.638%2C96.122 21.000%2C94.972 21.000 C 93.823 21.000%2C93.160 21.450%2C93.500 22.000 C 93.840 22.550%2C93.416 23.000%2C92.559 23.000 C 90.302 23.000%2C90.643 25.094%2C93.000 25.710 C 94.100 25.998%2C95.000 26.602%2C95.000 27.052 C 95.000 27.503%2C99.010 25.502%2C103.911 22.605 C 132.375 5.785%2C166.190 8.305%2C190.946 29.091 C 194.669 32.217%2C198.643 35.069%2C199.775 35.429 C 205.314 37.187%2C209.828 43.180%2C210.114 49.156 C 210.202 50.995%2C211.593 56.765%2C213.206 61.977 C 220.066 84.150%2C216.709 107.824%2C204.046 126.587 C 200.585 131.716%2C200.438 132.153%2C202.439 131.385 C 203.231 131.081%2C204.661 131.271%2C205.618 131.806 C 208.453 133.393%2C211.540 129.067%2C208.895 127.214 C 206.500 125.536%2C206.394 123.543%2C208.750 124.489 C 212.825 126.126%2C213.375 126.056%2C211.250 124.173 C 208.975 122.157%2C208.266 120.000%2C209.878 120.000 C 210.360 120.000%2C211.315 120.675%2C212.000 121.500 C 213.676 123.520%2C215.276 123.388%2C216.696 121.115 C 217.681 119.538%2C217.475 118.855%2C215.437 116.941 C 212.712 114.381%2C212.465 112.592%2C214.363 109.170 L 215.656 106.840 218.722 109.420 C 224.974 114.680%2C225.943 111.885%2C219.841 106.193 C 214.745 101.439%2C216.247 99.522%2C221.474 104.111 C 223.450 105.846%2C225.299 107.035%2C225.581 106.752 C 225.864 106.469%2C224.180 104.598%2C221.840 102.595 L 217.584 98.952 217.882 90.226 C 218.234 79.912%2C218.072 80.203%2C221.942 82.959 C 223.624 84.156%2C225.000 84.671%2C225.000 84.103 C 225.000 83.535%2C224.213 82.612%2C223.250 82.052 C 219.200 79.696%2C218.147 78.166%2C217.471 73.658 L 216.758 68.901 219.390 69.562 C 221.497 70.091%2C221.905 69.916%2C221.434 68.689 C 220.704 66.785%2C218.000 65.638%2C218.000 67.231 C 218.000 72.439%2C212.342 56.376%2C211.601 49.065 C 210.934 42.483%2C207.476 37.670%2C200.777 34.000 C 198.268 32.625%2C193.579 29.334%2C190.357 26.687 C 183.400 20.970%2C174.128 16.065%2C164.500 13.009 C 156.706 10.535%2C137.107 9.413%2C129.000 10.977 M145.000 18.685 C 139.672 19.565%2C139.543 19.939%2C143.364 23.439 C 145.392 25.297%2C146.702 27.009%2C146.275 27.244 C 145.849 27.480%2C146.113 27.516%2C146.861 27.325 C 147.820 27.080%2C148.059 27.646%2C147.670 29.239 C 147.366 30.482%2C147.766 32.374%2C148.559 33.441 C 149.351 34.509%2C150.000 34.915%2C150.000 34.343 C 150.000 31.967%2C157.608 29.716%2C161.405 30.969 C 165.691 32.383%2C166.044 33.220%2C162.250 32.969 C 156.694 32.603%2C155.658 32.883%2C156.926 34.411 C 158.454 36.252%2C156.625 37.473%2C152.779 37.180 C 150.005 36.969%2C149.570 37.615%2C149.966 41.359 C 150.075 42.391%2C149.713 42.941%2C149.153 42.595 C 148.598 42.252%2C147.836 42.990%2C147.460 44.235 C 147.083 45.481%2C145.757 47.625%2C144.512 49.000 C 143.268 50.375%2C141.831 52.812%2C141.320 54.415 C 140.593 56.692%2C139.761 57.358%2C137.515 57.456 C 135.933 57.525%2C134.458 58.126%2C134.236 58.791 C 134.015 59.456%2C133.083 60.007%2C132.167 60.015 C 129.773 60.037%2C128.371 61.176%2C127.567 63.750 C 126.952 65.721%2C127.214 65.996%2C129.683 65.965 C 132.220 65.933%2C138.819 63.120%2C136.556 63.035 C 136.036 63.016%2C137.156 61.860%2C139.045 60.467 C 140.933 59.074%2C142.617 58.351%2C142.787 58.861 C 142.957 59.371%2C143.974 59.558%2C145.048 59.277 C 147.361 58.672%2C147.622 60.239%2C145.500 62.000 C 144.675 62.685%2C144.000 63.710%2C144.000 64.277 C 144.000 64.845%2C144.823 64.565%2C145.829 63.655 C 147.812 61.861%2C156.000 61.318%2C156.000 62.981 C 156.000 63.520%2C157.238 64.280%2C158.750 64.669 C 161.443 65.362%2C161.419 65.394%2C157.619 66.200 C 154.451 66.872%2C153.492 66.700%2C152.401 65.262 C 151.189 63.665%2C151.061 63.656%2C151.032 65.167 C 151.014 66.083%2C151.563 67.060%2C152.250 67.338 C 153.020 67.648%2C152.850 67.872%2C151.809 67.921 C 150.879 67.964%2C149.839 67.549%2C149.498 66.997 C 148.665 65.649%2C145.000 67.623%2C145.000 69.420 C 145.000 71.860%2C155.416 76.627%2C159.009 75.830 C 160.035 75.603%2C160.407 76.174%2C160.202 77.661 C 159.929 79.641%2C160.265 79.787%2C164.202 79.396 C 167.086 79.109%2C167.864 79.246%2C166.566 79.812 C 164.095 80.890%2C166.111 82.387%2C170.348 82.619 C 173.499 82.792%2C176.000 78.688%2C176.000 73.342 L 176.000 70.620 172.881 73.810 C 169.693 77.071%2C162.962 78.366%2C161.500 76.000 C 161.160 75.450%2C161.484 75.000%2C162.219 75.000 C 163.820 75.000%2C167.006 71.482%2C166.985 69.739 C 166.973 68.799%2C166.787 68.786%2C166.214 69.687 C 164.820 71.880%2C160.625 72.894%2C159.210 71.380 C 158.142 70.237%2C158.265 70.000%2C159.925 70.000 C 161.028 70.000%2C162.411 69.100%2C163.000 68.000 C 163.767 66.566%2C163.760 66.000%2C162.976 66.000 C 162.374 66.000%2C162.104 65.641%2C162.375 65.202 C 162.646 64.763%2C162.497 63.805%2C162.045 63.072 C 161.540 62.256%2C161.991 60.435%2C163.206 58.375 C 165.880 53.844%2C163.200 52.728%2C154.090 54.581 C 151.000 55.209%2C150.762 55.097%2C151.548 53.387 C 152.025 52.349%2C152.412 49.805%2C152.408 47.734 C 152.404 45.546%2C152.841 44.114%2C153.451 44.317 C 154.028 44.509%2C154.500 45.154%2C154.500 45.750 C 154.500 46.346%2C154.838 47.171%2C155.250 47.583 C 155.663 47.996%2C156.000 47.430%2C156.000 46.327 C 156.000 44.871%2C157.102 43.956%2C160.014 42.995 C 164.450 41.531%2C165.438 40.614%2C166.283 37.171 C 166.706 35.446%2C166.492 34.981%2C165.459 35.377 C 164.692 35.672%2C163.830 35.533%2C163.543 35.070 C 163.257 34.607%2C163.917 33.993%2C165.011 33.707 C 166.994 33.189%2C167.871 30.000%2C166.031 30.000 C 163.704 30.000%2C166.481 26.994%2C168.857 26.941 C 171.327 26.886%2C171.373 26.804%2C169.559 25.691 C 168.491 25.036%2C166.506 23.435%2C165.147 22.134 C 161.260 18.411%2C154.091 17.184%2C145.000 18.685 M115.738 23.754 C 114.769 23.973%2C114.233 24.567%2C114.547 25.076 C 114.861 25.584%2C114.754 26.034%2C114.309 26.077 C 111.566 26.336%2C109.597 27.007%2C108.619 28.017 C 107.783 28.880%2C108.006 29.122%2C109.500 28.971 C 112.926 28.626%2C113.571 28.939%2C113.571 30.945 C 113.571 32.148%2C112.683 33.114%2C111.245 33.475 C 109.965 33.796%2C109.207 34.525%2C109.559 35.096 C 109.912 35.666%2C110.469 35.864%2C110.798 35.535 C 111.127 35.206%2C111.918 35.912%2C112.555 37.103 C 113.681 39.206%2C113.879 39.112%2C119.479 33.816 C 124.865 28.722%2C125.154 28.220%2C123.874 26.170 C 123.121 24.963%2C121.884 24.214%2C121.125 24.505 C 120.367 24.796%2C119.241 24.657%2C118.623 24.196 C 118.005 23.735%2C116.707 23.536%2C115.738 23.754 M181.151 38.663 C 179.116 40.872%2C180.573 46.424%2C184.558 51.644 C 186.451 54.124%2C188.000 56.780%2C188.000 57.545 C 188.000 58.401%2C188.607 58.704%2C189.574 58.333 C 190.658 57.917%2C190.964 56.992%2C190.555 55.364 C 189.946 52.937%2C191.433 52.007%2C192.338 54.250 C 192.647 55.016%2C192.873 54.842%2C192.921 53.800 C 192.964 52.865%2C193.788 51.601%2C194.750 50.992 C 196.010 50.194%2C196.148 49.736%2C195.244 49.357 C 194.553 49.066%2C194.258 48.392%2C194.588 47.858 C 196.116 45.385%2C193.812 41.804%2C189.451 39.875 C 186.990 38.787%2C184.571 38.147%2C184.074 38.454 C 183.577 38.761%2C183.020 38.604%2C182.835 38.105 C 182.651 37.606%2C181.893 37.857%2C181.151 38.663 M92.549 41.366 C 88.615 43.652%2C82.108 54.775%2C83.746 56.413 C 84.667 57.334%2C87.000 54.907%2C87.000 53.027 C 87.000 51.525%2C87.438 51.436%2C90.341 52.344 C 93.702 53.396%2C94.213 54.934%2C92.567 59.034 C 92.115 60.163%2C92.566 60.541%2C94.276 60.466 C 97.892 60.308%2C99.331 59.104%2C97.926 57.411 C 97.084 56.397%2C97.071 56.000%2C97.878 56.000 C 98.495 56.000%2C99.000 55.277%2C99.000 54.393 C 99.000 53.391%2C98.447 52.998%2C97.532 53.349 C 95.208 54.241%2C94.723 52.219%2C96.972 51.015 C 98.309 50.299%2C99.000 48.920%2C99.000 46.965 C 99.000 45.334%2C99.505 44.000%2C100.122 44.000 C 100.902 44.000%2C100.867 43.545%2C100.009 42.511 C 99.329 41.692%2C98.355 41.281%2C97.843 41.597 C 97.331 41.913%2C96.370 41.735%2C95.706 41.202 C 94.917 40.567%2C93.826 40.623%2C92.549 41.366 M74.681 52.651 C 66.344 69.130%2C64.685 91.736%2C70.508 109.500 C 71.229 111.700%2C72.357 116.800%2C73.014 120.834 C 74.417 129.441%2C77.490 133.694%2C85.089 137.545 C 87.712 138.874%2C90.148 140.431%2C90.502 141.003 C 92.993 145.033%2C110.356 155.191%2C118.944 157.643 C 124.198 159.143%2C127.355 161.007%2C132.903 165.887 C 134.225 167.049%2C136.450 168.000%2C137.849 168.000 L 140.392 168.000 137.000 164.500 C 132.667 160.030%2C133.910 160.030%2C140.000 164.500 C 146.057 168.946%2C148.785 169.058%2C143.571 164.646 L 139.642 161.323 148.071 160.671 C 163.816 159.454%2C177.162 154.148%2C190.717 143.717 C 195.398 140.115%2C196.958 139.397%2C198.373 140.189 C 200.802 141.548%2C201.699 140.348%2C200.130 137.837 C 199.202 136.350%2C199.142 135.458%2C199.918 134.682 C 200.513 134.087%2C201.000 133.183%2C201.000 132.673 C 201.000 132.163%2C197.718 134.840%2C193.708 138.623 C 189.697 142.405%2C183.509 147.199%2C179.958 149.276 C 153.485 164.753%2C114.922 161.259%2C94.000 141.487 C 92.075 139.667%2C88.050 136.870%2C85.056 135.270 C 77.972 131.485%2C76.028 128.707%2C75.005 120.908 C 74.543 117.384%2C73.180 111.800%2C71.976 108.500 C 66.927 94.657%2C68.379 70.023%2C75.123 55.092 C 78.547 47.513%2C78.213 45.669%2C74.681 52.651 M108.000 58.943 C 107.175 59.397%2C105.150 60.383%2C103.500 61.134 C 101.850 61.885%2C99.997 62.950%2C99.383 63.500 C 98.769 64.050%2C97.081 65.510%2C95.633 66.743 C 90.342 71.252%2C92.843 74.342%2C100.500 72.755 C 102.700 72.299%2C105.850 71.714%2C107.500 71.454 C 109.150 71.195%2C110.642 70.562%2C110.815 70.047 C 110.988 69.533%2C111.748 69.350%2C112.504 69.640 C 113.260 69.930%2C114.693 69.693%2C115.689 69.114 C 117.395 68.122%2C117.384 68.055%2C115.500 67.963 C 113.633 67.871%2C113.649 67.793%2C115.750 66.780 C 116.988 66.183%2C117.996 65.426%2C117.992 65.097 C 117.982 64.317%2C112.976 62.000%2C111.301 62.000 C 110.585 62.000%2C110.000 61.530%2C110.000 60.956 C 110.000 60.382%2C110.741 60.045%2C111.646 60.206 C 112.552 60.368%2C113.489 59.938%2C113.730 59.250 C 114.225 57.832%2C110.392 57.627%2C108.000 58.943 M134.802 67.531 C 134.510 67.824%2C133.197 68.266%2C131.885 68.514 C 123.283 70.144%2C122.716 70.574%2C125.500 73.357 C 126.325 74.182%2C127.000 75.339%2C127.000 75.929 C 127.000 76.518%2C127.450 77.000%2C128.000 77.000 C 128.550 77.000%2C129.000 76.523%2C129.000 75.941 C 129.000 75.359%2C129.427 75.146%2C129.950 75.469 C 131.128 76.197%2C133.317 72.323%2C132.487 70.979 C 132.154 70.441%2C132.528 70.000%2C133.319 70.000 C 134.109 70.000%2C135.315 69.325%2C136.000 68.500 C 137.130 67.139%2C136.060 66.274%2C134.802 67.531 M81.000 70.917 C 81.000 71.513%2C80.342 72.000%2C79.539 72.000 C 77.766 72.000%2C75.620 79.270%2C76.312 82.930 C 77.081 86.998%2C77.913 90.259%2C78.219 90.405 C 81.902 92.170%2C85.000 92.663%2C85.000 91.485 C 85.000 90.747%2C85.745 89.398%2C86.655 88.488 C 90.296 84.847%2C88.786 72.160%2C84.991 74.506 C 84.525 74.794%2C83.998 74.046%2C83.821 72.843 C 83.496 70.627%2C81.000 68.923%2C81.000 70.917 M201.186 72.055 C 199.913 72.565%2C199.123 73.390%2C199.430 73.887 C 199.737 74.384%2C199.255 75.072%2C198.358 75.416 C 196.888 75.980%2C196.913 76.251%2C198.614 78.171 L 200.500 80.301 197.000 79.776 C 191.331 78.925%2C188.905 80.312%2C193.099 82.005 C 194.970 82.761%2C197.491 84.418%2C198.702 85.689 C 202.562 89.739%2C204.866 87.109%2C201.575 82.410 C 200.773 81.266%2C200.494 79.819%2C200.936 79.103 C 201.503 78.186%2C201.875 78.413%2C202.268 79.915 C 202.885 82.276%2C206.486 82.781%2C207.314 80.623 C 207.605 79.866%2C207.594 77.391%2C207.290 75.123 C 206.704 70.756%2C205.693 70.247%2C201.186 72.055 M138.415 78.686 C 135.238 82.114%2C135.661 84.185%2C139.778 85.365 C 146.254 87.223%2C150.778 81.921%2C146.429 77.571 C 144.109 75.252%2C141.226 75.654%2C138.415 78.686 M163.498 97.409 C 163.499 101.553%2C163.945 103.235%2C165.304 104.231 C 166.490 105.099%2C166.871 106.173%2C166.415 107.360 C 165.863 108.800%2C165.533 108.896%2C164.795 107.834 C 164.131 106.878%2C164.016 107.067%2C164.387 108.500 C 164.672 109.600%2C165.175 111.850%2C165.504 113.500 L 166.104 116.500 164.457 113.630 C 163.023 111.131%2C162.625 110.947%2C161.369 112.203 C 159.541 114.030%2C160.409 116.346%2C163.553 118.028 C 164.899 118.749%2C166.000 119.738%2C166.000 120.228 C 166.000 120.718%2C166.450 120.840%2C167.000 120.500 C 167.550 120.160%2C168.000 120.306%2C168.000 120.824 C 168.000 122.585%2C171.841 122.851%2C172.543 121.139 C 173.130 119.707%2C173.318 119.752%2C174.037 121.500 L 174.859 123.500 175.031 121.500 C 175.653 114.255%2C174.469 109.028%2C172.183 108.921 C 171.257 108.878%2C171.030 108.626%2C171.678 108.362 C 172.422 108.058%2C172.650 106.618%2C172.297 104.441 C 171.990 102.548%2C172.135 101.000%2C172.619 100.999 C 173.104 100.999%2C173.567 99.845%2C173.648 98.434 C 173.730 97.024%2C173.545 96.122%2C173.238 96.429 C 172.930 96.737%2C172.178 95.978%2C171.566 94.744 C 170.790 93.178%2C169.402 92.411%2C166.975 92.204 L 163.495 91.909 163.498 97.409 M80.522 95.232 C 80.879 96.652%2C80.700 98.692%2C80.125 99.766 C 79.550 100.840%2C79.344 103.343%2C79.666 105.327 C 80.169 108.431%2C80.504 108.801%2C82.060 107.968 C 84.382 106.725%2C85.281 106.737%2C84.500 108.000 C 84.160 108.550%2C84.802 109.000%2C85.928 109.000 C 87.331 109.000%2C88.445 107.870%2C89.476 105.402 C 90.909 101.974%2C90.874 101.715%2C88.740 99.922 C 86.821 98.310%2C86.715 97.897%2C88.000 97.036 C 89.260 96.191%2C89.180 96.004%2C87.500 95.863 C 86.400 95.771%2C84.998 95.645%2C84.386 95.583 C 83.773 95.521%2C82.507 94.836%2C81.573 94.060 C 80.033 92.783%2C79.935 92.892%2C80.522 95.232 M91.429 105.325 C 91.149 106.053%2C91.823 108.753%2C92.925 111.325 C 94.931 116.004%2C97.511 117.438%2C98.638 114.500 C 98.976 113.619%2C100.476 113.000%2C102.274 113.000 C 103.956 113.000%2C105.032 112.699%2C104.664 112.331 C 104.297 111.963%2C104.784 110.762%2C105.748 109.662 C 107.423 107.749%2C107.419 107.690%2C105.668 108.330 C 104.661 108.699%2C103.622 109.000%2C103.359 109.000 C 103.097 109.000%2C103.160 109.450%2C103.500 110.000 C 103.840 110.550%2C103.690 111.000%2C103.166 111.000 C 102.642 111.000%2C101.930 110.261%2C101.583 109.357 C 101.237 108.453%2C100.679 107.988%2C100.344 108.323 C 100.009 108.658%2C98.862 107.822%2C97.795 106.466 C 95.700 103.803%2C92.250 103.184%2C91.429 105.325 M156.000 113.896 C 156.000 114.572%2C155.213 115.046%2C154.250 114.948 C 151.110 114.628%2C149.413 114.978%2C147.574 116.322 C 145.855 117.579%2C145.886 117.774%2C148.199 120.270 L 150.633 122.896 153.239 120.479 C 155.923 117.991%2C157.635 114.302%2C156.591 113.258 C 156.266 112.933%2C156.000 113.220%2C156.000 113.896 M103.882 121.750 C 103.816 122.163%2C103.816 122.838%2C103.882 123.250 C 103.947 123.663%2C103.325 124.000%2C102.500 124.000 C 100.604 124.000%2C100.528 126.605%2C102.404 127.325 C 103.175 127.621%2C104.863 127.657%2C106.154 127.405 C 108.449 126.958%2C108.446 126.974%2C106.000 128.170 C 104.625 128.843%2C103.377 129.465%2C103.226 129.553 C 103.076 129.642%2C103.199 130.356%2C103.500 131.140 C 103.848 132.046%2C105.739 132.641%2C108.679 132.769 C 111.226 132.880%2C114.027 133.584%2C114.905 134.333 C 115.782 135.083%2C117.400 136.042%2C118.500 136.464 C 119.680 136.918%2C120.010 137.417%2C119.306 137.681 C 118.650 137.928%2C118.391 138.855%2C118.731 139.741 C 119.267 141.138%2C119.451 141.096%2C120.105 139.427 C 120.765 137.742%2C120.868 137.719%2C120.930 139.250 C 120.968 140.213%2C121.565 141.000%2C122.255 141.000 C 124.083 141.000%2C125.806 134.709%2C124.757 131.865 C 123.690 128.970%2C119.063 124.000%2C117.435 124.000 C 116.781 124.000%2C115.680 123.319%2C114.990 122.488 C 114.086 121.399%2C113.379 121.270%2C112.465 122.029 C 111.556 122.784%2C111.042 122.716%2C110.660 121.792 C 110.258 120.820%2C109.774 120.933%2C108.703 122.250 C 106.957 124.396%2C106.000 124.485%2C106.000 122.500 C 106.000 121.002%2C104.106 120.331%2C103.882 121.750 M183.250 122.279 C 184.213 123.072%2C185.000 124.881%2C185.000 126.299 C 185.000 128.565%2C184.618 128.855%2C181.848 128.689 C 179.896 128.572%2C178.511 129.037%2C178.212 129.909 C 177.867 130.911%2C178.235 131.124%2C179.484 130.644 C 180.882 130.108%2C181.133 130.383%2C180.713 131.989 C 180.098 134.343%2C184.264 135.954%2C186.811 134.348 C 189.282 132.789%2C189.487 122.000%2C187.046 122.000 C 186.010 122.000%2C184.339 121.738%2C183.332 121.418 C 181.598 120.868%2C181.594 120.914%2C183.250 122.279 M166.000 127.944 C 166.000 131.273%2C168.586 135.000%2C170.896 135.000 C 172.256 135.000%2C172.635 134.277%2C172.497 131.954 C 172.373 129.865%2C172.712 129.059%2C173.575 129.391 C 174.268 129.656%2C175.083 129.227%2C175.386 128.437 C 175.711 127.590%2C175.335 127.000%2C174.469 127.000 C 173.661 127.000%2C172.993 126.438%2C172.985 125.750 C 172.974 124.914%2C172.643 124.997%2C171.985 126.000 C 171.307 127.032%2C170.766 127.157%2C170.250 126.401 C 168.755 124.211%2C166.000 125.212%2C166.000 127.944 M148.938 135.677 C 146.821 138.697%2C137.997 144.000%2C135.090 144.000 C 132.889 144.000%2C132.756 144.181%2C134.036 145.434 C 135.999 147.357%2C141.000 148.559%2C141.000 147.108 C 141.000 146.499%2C142.314 146.000%2C143.921 146.000 C 146.407 146.000%2C146.944 145.517%2C147.532 142.750 C 147.912 140.963%2C148.894 138.739%2C149.714 137.808 C 150.534 136.877%2C151.019 135.556%2C150.790 134.871 C 150.516 134.047%2C149.890 134.319%2C148.938 135.677 M152.500 135.000 C 152.160 135.550%2C152.345 136.000%2C152.911 136.000 C 153.477 136.000%2C152.828 137.638%2C151.470 139.640 C 150.111 141.641%2C149.000 144.566%2C149.000 146.140 C 149.000 148.016%2C148.484 149.000%2C147.500 149.000 C 146.675 149.000%2C146.000 149.498%2C146.000 150.107 C 146.000 150.716%2C146.646 150.966%2C147.435 150.663 C 148.225 150.360%2C149.062 150.650%2C149.295 151.306 C 149.927 153.082%2C155.568 148.605%2C155.206 146.616 C 155.045 145.727%2C155.326 145.000%2C155.831 145.000 C 157.143 145.000%2C158.209 138.809%2C157.091 137.691 C 156.577 137.177%2C156.394 136.136%2C156.685 135.378 C 157.304 133.766%2C153.477 133.420%2C152.500 135.000 M167.242 142.989 C 165.925 144.217%2C164.449 144.726%2C163.389 144.319 C 162.124 143.833%2C161.890 144.012%2C162.500 145.000 C 163.094 145.961%2C162.887 146.171%2C161.770 145.742 C 160.844 145.387%2C159.318 146.097%2C158.004 147.495 L 155.796 149.846 161.148 149.538 C 164.092 149.368%2C166.815 149.178%2C167.199 149.115 C 168.182 148.953%2C173.990 142.660%2C173.995 141.750 C 174.005 140.209%2C169.299 141.073%2C167.242 142.989 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
    "__typename": "oiBackground_OptimizedImages"
   }
  }
 ],
 "intro": "<p>What happens when you combine two Italian classics into a single meal? Passionately delicious recipes like this Pizza-Style Oil and Garlic Angel Hair Pasta are created. With all the flavors of a mushroom and pepperoni pizza, this cheesy pasta is made with love for a dish that the whole family will enjoy.<br /><br />If you find it hard to choose between pizza and pasta, why go with one when you can have both of them! Start with a base of Creamette® Angel Hair and add your favorite pizza toppings like meaty mushrooms, spicy pepperoni, tangy tomatoes, and creamy mozzarella. Broil for a few minutes and sprinkle torn, fresh basil over the top for added flavor.</p>",
 "difficulty": "medium",
 "prepTime": 10,
 "cookTime": 15,
 "totalTime": 25,
 "serves": 4,
 "pot": false,
 "spicy": false,
 "author": null,
 "image": [],
 "recipeCategory": [],
 "video": [],
 "cuisine": [],
 "rating": null,
 "ratingCount": null,
 "tools": [],
 "ingredients": [
  {
   "label": "1 pkg (16 oz) Creamette® Angel Hair",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "Main Ingredients:",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¼ cup olive oil",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "4 cloves garlic, thinly sliced",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ lb mushrooms, sliced",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ tsp salt",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ tsp pepper",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 oz pepperoni, thinly sliced and divided",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 cups grape tomatoes",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ tsp dried oregano",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ cup grated Parmesan cheese",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¼ cup fresh basil, torn and divided",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "8 oz fresh mozzarella cheese, thinly sliced",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  }
 ],
 "instructions": [
  {
   "instruction": "<p>Cook pasta according to package directions. Drain, reserving 1/2 cup cooking liquid.</p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p>Meanwhile, preheat broiler. Heat oil in ovenproof large skillet set over medium heat; cook garlic for 1 to 2 minutes or until slightly softened.</p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p dir=\"ltr\">Increase heat to medium-high; stir in mushrooms, salt and pepper. Cook for 5 to 8 minutes or until starting to brown. <br /></p>\n",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p dir=\"ltr\">Stir in half of the pepperoni, tomatoes and oregano. Cook for 2 to 3 minutes or until pepperoni is slightly crispy. <br /></p>\n",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p dir=\"ltr\">Stir in pasta, reserved cooking liquid, Parmesan and half of the basil. Top with mozzarella and remaining pepperoni.<br /></p>\n",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p dir=\"ltr\">Broil for 2 to 4 minutes or until cheese starts to melt and bubble. Sprinkle with remaining basil.<br /></p>\n",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  }
 ],
 "proTip": "Substitute sliced peppers and onions or your favorite pizza toppings for mushrooms.",
 "pageBuilder": [],
 "product": [
  {
   "id": "26059",
   "title": "Creamette® Angel Hair",
   "media": [
    {
     "id": "26797",
     "url": "https://dht9fh9dzgdr8.cloudfront.net/images/CR-angel-hair.png",
     "extension": "png",
     "title": "CR angel hair",
     "mimeType": "image/png",
     "alt": null,
     "itemCaption": null,
     "__typename": "images_Asset",
     "oiFeaturedImage": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjoxMjAwLCJoZWlnaHQiOjEyMDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ==",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjoxMjAwLCJoZWlnaHQiOjEyMDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo5OTIsImhlaWdodCI6OTkyLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo3NjgsImhlaWdodCI6NzY4LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 768w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo1NzYsImhlaWdodCI6NTc2LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 576w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7IndlYnAiOnsicXVhbGl0eSI6MTAwfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjoxMjAwLCJoZWlnaHQiOjEyMDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ==",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7IndlYnAiOnsicXVhbGl0eSI6MTAwfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjoxMjAwLCJoZWlnaHQiOjEyMDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7IndlYnAiOnsicXVhbGl0eSI6MTAwfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo5OTIsImhlaWdodCI6OTkyLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7IndlYnAiOnsicXVhbGl0eSI6MTAwfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo3NjgsImhlaWdodCI6NzY4LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 768w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7IndlYnAiOnsicXVhbGl0eSI6MTAwfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo1NzYsImhlaWdodCI6NTc2LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 576w",
      "maxSrcsetWidth": 1200,
      "placeholderWidth": 1200,
      "placeholderHeight": 1200,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFwAAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBv%2FEACQQAAECBAUFAAAAAAAAAAAAAAEAAgMEBRIGERUhUTEyQVKh%2F8QAFQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL%2FxAAYEQACAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhFRYv%2FaAAwDAQACEQMRAD8AxbqVONbcYJt5Q06Z9Pqua7PkZGKCOLdk5xFUj1jNPjsCiWoNk%2F%2FZ",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='300' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 58.980 L 0.000 117.960 5.250 117.452 C 8.138 117.172%2C52.575 116.932%2C104.000 116.917 C 185.459 116.894%2C197.252 116.706%2C195.573 115.456 C 194.513 114.666%2C193.913 113.754%2C194.240 113.427 C 194.566 113.100%2C195.771 113.771%2C196.917 114.917 C 198.668 116.668%2C200.156 116.984%2C206.250 116.900 C 210.257 116.845%2C212.507 116.510%2C211.280 116.150 C 210.003 115.776%2C209.366 115.049%2C209.780 114.439 C 210.704 113.077%2C214.995 113.098%2C215.015 114.464 C 215.024 115.034%2C215.467 114.825%2C216.000 114.000 C 216.748 112.843%2C216.973 112.810%2C216.985 113.857 C 216.994 114.650%2C217.623 114.975%2C218.500 114.638 C 219.325 114.322%2C220.000 114.470%2C220.000 114.968 C 220.000 115.466%2C218.538 116.055%2C216.750 116.277 C 213.550 116.674%2C213.558 116.682%2C217.250 116.840 C 220.410 116.975%2C221.000 116.679%2C221.000 114.961 C 221.000 113.268%2C221.236 113.140%2C222.389 114.211 C 223.396 115.145%2C223.465 115.702%2C222.639 116.235 C 222.013 116.639%2C223.525 116.969%2C226.000 116.969 C 228.837 116.969%2C230.007 116.657%2C229.166 116.124 C 227.644 115.159%2C229.833 113.937%2C232.832 114.079 C 233.871 114.128%2C234.029 114.348%2C233.250 114.662 C 230.193 115.896%2C232.509 116.888%2C238.250 116.806 C 242.225 116.749%2C243.592 116.479%2C242.005 116.064 C 240.594 115.696%2C239.382 114.563%2C239.215 113.456 C 238.941 111.637%2C239.016 111.620%2C240.295 113.215 C 241.341 114.521%2C241.948 114.652%2C242.835 113.765 C 243.722 112.878%2C244.000 113.006%2C244.000 114.300 C 244.000 115.235%2C244.113 116.017%2C244.250 116.038 C 251.187 117.086%2C252.001 117.064%2C252.015 115.832 C 252.027 114.835%2C252.275 114.878%2C253.000 116.000 C 253.838 117.297%2C253.971 117.275%2C253.985 115.833 C 253.993 114.917%2C253.438 113.912%2C252.750 113.601 C 252.063 113.290%2C252.400 113.157%2C253.500 113.306 C 254.696 113.468%2C255.443 114.272%2C255.358 115.307 C 255.269 116.396%2C255.825 116.938%2C256.858 116.769 C 258.961 116.424%2C260.924 114.721%2C260.336 113.750 C 260.086 113.338%2C260.321 113.000%2C260.858 113.000 C 261.394 113.000%2C262.096 113.563%2C262.417 114.250 C 262.883 115.250%2C263.117 115.250%2C263.583 114.250 C 264.416 112.466%2C266.054 112.697%2C265.362 114.500 C 265.045 115.325%2C263.822 116.045%2C262.643 116.100 C 260.700 116.190%2C260.733 116.274%2C263.000 117.000 C 266.568 118.143%2C273.610 118.052%2C149.500 118.463 C 86.800 118.671%2C27.738 118.877%2C18.250 118.921 L 1.000 119.000 1.074 142.750 C 1.133 161.612%2C2.136 179.403%2C2.875 174.705 C 2.944 174.267%2C4.150 175.059%2C5.555 176.464 C 11.163 182.072%2C10.210 182.000%2C71.267 181.372 C 102.624 181.050%2C128.509 180.377%2C129.901 179.847 C 131.272 179.326%2C133.852 177.196%2C135.635 175.113 C 138.635 171.609%2C139.234 171.344%2C143.688 171.561 C 174.039 173.033%2C175.922 172.950%2C158.000 170.930 C 152.775 170.341%2C146.837 169.377%2C144.804 168.787 L 141.108 167.716 141.199 160.316 C 141.272 154.287%2C141.620 152.738%2C143.079 151.958 C 146.180 150.298%2C235.512 150.707%2C236.907 152.388 C 237.540 153.151%2C237.978 156.235%2C237.880 159.241 C 237.781 162.247%2C238.006 165.200%2C238.379 165.803 C 239.759 168.037%2C231.705 170.184%2C215.000 172.034 C 208.361 172.770%2C208.936 172.832%2C220.000 172.580 C 228.017 172.398%2C230.886 172.567%2C228.000 173.051 C 223.559 173.796%2C223.572 173.802%2C229.000 173.505 C 232.025 173.339%2C235.850 172.860%2C237.500 172.441 C 240.325 171.722%2C240.413 171.785%2C239.000 173.526 C 237.620 175.227%2C237.660 175.309%2C239.500 174.557 C 243.205 173.043%2C250.277 173.118%2C254.904 174.719 C 261.405 176.969%2C270.167 176.600%2C278.889 173.709 C 282.954 172.362%2C285.654 171.012%2C284.889 170.709 C 284.125 170.406%2C285.644 170.122%2C288.264 170.079 C 290.884 170.036%2C293.901 170.545%2C294.968 171.212 C 296.036 171.879%2C297.267 172.066%2C297.705 171.629 C 298.827 170.507%2C299.796 119.039%2C299.906 54.750 L 300.000 0.000 150.000 0.000 L 0.000 0.000 0.000 58.980 M29.843 111.146 C 32.204 111.285%2C34.442 110.907%2C34.818 110.306 C 35.193 109.705%2C36.850 109.406%2C38.500 109.640 C 40.150 109.875%2C47.238 110.342%2C54.250 110.677 C 66.141 111.246%2C70.051 112.283%2C64.750 113.462 C 60.747 114.353%2C42.526 113.624%2C41.765 112.544 C 41.287 111.864%2C41.025 111.936%2C41.015 112.750 C 40.995 114.426%2C27.870 114.470%2C26.200 112.800 C 25.338 111.938%2C25.000 111.921%2C25.000 112.739 C 25.000 114.452%2C16.641 115.414%2C14.007 114.004 C 12.520 113.208%2C12.117 112.483%2C12.789 111.811 C 14.044 110.556%2C24.312 109.174%2C25.026 110.163 C 25.315 110.564%2C27.483 111.006%2C29.843 111.146 M126.000 153.000 L 126.000 172.000 93.250 172.086 C 75.238 172.133%2C48.688 172.364%2C34.250 172.600 C 13.564 172.938%2C7.979 172.761%2C7.901 171.764 C 7.846 171.069%2C7.846 162.412%2C7.901 152.526 C 7.955 142.640%2C8.000 134.427%2C8.000 134.276 C 8.000 134.124%2C34.550 134.000%2C67.000 134.000 L 126.000 134.000 126.000 153.000 M9.628 135.706 C 9.282 136.051%2C9.000 144.133%2C9.000 153.667 L 9.000 171.000 66.500 171.000 L 124.000 171.000 124.000 153.000 L 124.000 135.000 103.250 135.011 C 78.791 135.024%2C75.040 135.438%2C75.722 138.046 C 76.498 141.014%2C79.100 142.616%2C86.190 144.493 C 92.548 146.176%2C94.189 146.178%2C98.250 144.506 C 99.490 143.996%2C100.000 144.255%2C100.000 145.393 C 100.000 147.411%2C100.456 147.403%2C103.621 145.329 C 105.562 144.057%2C106.351 143.950%2C106.925 144.879 C 107.659 146.067%2C110.283 145.463%2C117.414 142.465 C 118.768 141.896%2C119.117 142.002%2C118.605 142.830 C 118.207 143.474%2C118.359 144.000%2C118.941 144.000 C 119.523 144.000%2C120.000 144.675%2C120.000 145.500 C 120.000 146.325%2C119.628 147.000%2C119.173 147.000 C 118.718 147.000%2C118.545 148.350%2C118.787 150.001 C 119.168 152.596%2C118.804 153.179%2C116.097 154.317 C 112.881 155.669%2C112.916 157.000%2C116.167 157.000 C 117.175 157.000%2C118.000 157.398%2C118.000 157.883 C 118.000 159.251%2C114.034 159.963%2C111.590 159.034 C 110.338 158.558%2C108.665 158.608%2C107.697 159.149 C 106.625 159.749%2C105.375 159.749%2C104.303 159.149 C 103.266 158.569%2C101.676 158.553%2C100.219 159.107 C 96.805 160.405%2C96.000 159.487%2C96.000 154.295 L 96.000 149.708 93.548 152.354 C 92.199 153.809%2C90.372 155.000%2C89.489 155.000 C 88.605 155.000%2C88.160 155.450%2C88.500 156.000 C 88.840 156.550%2C90.329 157.014%2C91.809 157.032 C 94.391 157.062%2C94.421 157.123%2C92.559 158.532 C 89.909 160.536%2C87.374 160.374%2C85.051 158.051 C 83.171 156.171%2C83.082 156.167%2C82.514 157.957 C 81.351 161.620%2C78.522 159.628%2C78.187 154.910 C 77.873 150.487%2C76.118 146.989%2C75.875 150.300 C 75.806 151.235%2C75.638 152.450%2C75.500 153.000 C 75.363 153.550%2C75.194 155.350%2C75.125 157.000 C 75.030 159.292%2C74.528 160.000%2C73.000 160.000 C 71.041 160.000%2C70.621 158.525%2C70.651 151.750 C 70.655 150.788%2C70.061 150.000%2C69.329 150.000 C 68.407 150.000%2C68.000 151.480%2C68.000 154.837 L 68.000 159.674 60.250 159.340 C 46.545 158.748%2C41.000 158.989%2C41.000 160.177 C 41.000 161.777%2C32.684 164.949%2C28.000 165.135 L 23.500 165.314 28.500 165.919 L 33.500 166.524 29.765 167.305 C 18.644 169.628%2C9.369 160.636%2C12.174 150.250 C 13.305 146.061%2C17.376 141.193%2C19.869 141.047 C 20.766 140.994%2C23.874 140.693%2C26.776 140.377 C 32.679 139.735%2C37.409 141.771%2C36.361 144.502 C 35.733 146.139%2C32.000 146.595%2C32.000 145.035 C 32.000 143.403%2C27.946 141.797%2C25.425 142.429 C 22.572 143.146%2C20.000 147.695%2C20.000 152.027 C 20.000 156.104%2C24.466 160.622%2C29.413 161.550 C 34.205 162.449%2C41.444 159.506%2C40.411 157.079 C 40.042 156.211%2C39.812 154.046%2C39.900 152.270 C 40.025 149.746%2C39.726 149.168%2C38.530 149.627 C 37.486 150.027%2C37.000 151.575%2C37.000 154.500 C 37.000 157.553%2C36.527 158.967%2C35.357 159.417 C 32.936 160.346%2C32.543 159.481%2C32.389 152.886 L 32.249 146.911 42.029 147.206 C 47.408 147.368%2C51.621 147.195%2C51.390 146.822 C 51.160 146.449%2C51.836 145.869%2C52.894 145.534 C 55.846 144.597%2C58.311 137.795%2C56.147 136.557 C 54.318 135.510%2C10.623 134.710%2C9.628 135.706 M274.459 145.066 C 275.427 143.500%2C279.094 144.729%2C281.295 147.356 C 283.618 150.130%2C287.904 159.503%2C287.622 161.193 C 286.848 165.833%2C281.055 170.000%2C275.378 170.000 C 274.070 170.000%2C273.000 170.450%2C273.000 171.000 C 273.000 172.346%2C264.293 172.284%2C263.458 170.932 C 263.095 170.344%2C262.161 170.108%2C261.382 170.407 C 259.902 170.975%2C252.038 167.380%2C250.765 165.554 C 250.361 164.974%2C250.024 161.740%2C250.015 158.366 C 250.001 152.471%2C250.155 152.092%2C254.003 148.616 C 258.740 144.337%2C260.421 144.020%2C259.749 147.532 C 259.392 149.398%2C259.923 150.581%2C261.767 152.032 C 264.286 154.013%2C266.993 154.642%2C267.008 153.250 C 267.013 152.838%2C269.524 152.427%2C272.588 152.337 C 275.653 152.247%2C278.435 151.899%2C278.770 151.563 C 279.688 150.645%2C276.199 147.524%2C274.242 147.511 C 273.302 147.505%2C272.389 146.600%2C272.213 145.500 C 271.974 144.006%2C272.128 143.843%2C272.821 144.857 C 273.496 145.842%2C273.944 145.899%2C274.459 145.066 M0.000 245.500 L 0.000 300.000 150.000 300.000 L 300.000 300.000 300.000 245.500 L 300.000 191.000 150.000 191.000 L 0.000 191.000 0.000 245.500 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiFeaturedImage_OptimizedImages"
     },
     "oiCard": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjozMjYsImhlaWdodCI6MTc3LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjozMjYsImhlaWdodCI6MTc3LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo2NTIsImhlaWdodCI6MzU0LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 652w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7IndlYnAiOnsicXVhbGl0eSI6MTAwfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjozMjYsImhlaWdodCI6MTc3LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7IndlYnAiOnsicXVhbGl0eSI6MTAwfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjozMjYsImhlaWdodCI6MTc3LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7IndlYnAiOnsicXVhbGl0eSI6MTAwfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo2NTIsImhlaWdodCI6MzU0LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 652w",
      "maxSrcsetWidth": 652,
      "placeholderWidth": 326,
      "placeholderHeight": 177,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAIABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEG%2F8QAIBAAAQMDBQEAAAAAAAAAAAAAAQAEBQISIREiUnKx0f%2FEABUBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAID%2F8QAGBEAAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAERAlH%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAM9WwibNrqi%2FsNPVTGRYwHzc45H6iKFfQ6dP%2F9k%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='162' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.015 24.750 C 0.025 41.099%2C0.360 48.991%2C1.000 48.000 C 1.755 46.831%2C1.973 46.802%2C1.985 47.865 C 1.997 48.946%2C3.199 49.076%2C7.750 48.489 C 10.913 48.082%2C54.830 47.789%2C105.344 47.840 C 190.655 47.926%2C197.093 47.815%2C195.844 46.279 C 194.680 44.846%2C194.729 44.711%2C196.218 45.269 C 197.163 45.623%2C198.202 45.482%2C198.527 44.956 C 199.389 43.562%2C200.379 43.773%2C202.576 45.819 C 205.153 48.220%2C215.120 48.766%2C216.913 46.604 C 217.619 45.754%2C218.863 45.395%2C219.823 45.763 C 221.188 46.288%2C221.036 46.537%2C219.000 47.104 L 216.500 47.801 219.167 47.900 C 220.633 47.955%2C222.060 47.438%2C222.338 46.750 C 222.741 45.750%2C222.858 45.750%2C222.921 46.750 C 222.964 47.438%2C223.727 48.000%2C224.617 48.000 C 225.741 48.000%2C226.074 47.391%2C225.710 46.000 C 225.423 44.900%2C225.595 44.000%2C226.094 44.000 C 226.592 44.000%2C227.000 44.900%2C227.000 46.000 C 227.000 48.708%2C232.035 48.724%2C234.479 46.024 C 235.462 44.937%2C236.718 44.326%2C237.269 44.666 C 237.820 45.007%2C237.197 45.865%2C235.885 46.574 C 233.625 47.795%2C233.722 47.860%2C237.736 47.814 C 240.066 47.787%2C241.783 47.459%2C241.552 47.085 C 240.623 45.581%2C242.688 44.106%2C244.909 44.686 L 247.246 45.298 244.928 46.539 C 242.856 47.647%2C243.269 47.789%2C248.805 47.867 C 255.027 47.954%2C256.023 47.423%2C253.800 45.200 C 252.867 44.267%2C252.887 44.000%2C253.894 44.000 C 254.605 44.000%2C255.398 44.806%2C255.656 45.792 C 255.914 46.777%2C257.006 47.650%2C258.084 47.731 C 259.161 47.813%2C259.813 47.507%2C259.533 47.053 C 259.252 46.598%2C259.757 45.617%2C260.655 44.871 C 262.103 43.670%2C262.208 43.770%2C261.577 45.758 C 260.879 47.957%2C261.024 48.000%2C269.099 48.000 C 273.628 48.000%2C277.081 48.252%2C276.773 48.560 C 276.465 48.868%2C248.828 49.115%2C215.357 49.110 C 181.885 49.104%2C119.931 49.374%2C77.680 49.711 L 0.860 50.322 1.180 77.829 C 1.409 97.523%2C1.829 105.444%2C2.658 105.720 C 3.294 105.932%2C4.869 107.038%2C6.158 108.178 C 11.345 112.769%2C11.134 112.755%2C70.384 112.315 C 129.769 111.873%2C131.882 111.701%2C134.603 107.095 C 136.871 103.255%2C139.986 101.378%2C141.134 103.158 C 141.855 104.275%2C142.150 104.268%2C142.893 103.115 C 143.458 102.237%2C144.673 101.952%2C146.208 102.337 C 147.541 102.672%2C153.552 103.168%2C159.566 103.440 L 170.500 103.935 160.000 102.482 C 154.225 101.684%2C147.542 100.502%2C145.149 99.857 L 140.797 98.683 141.171 91.292 C 141.429 86.178%2C141.999 83.612%2C143.022 82.965 C 145.485 81.408%2C235.521 81.718%2C236.825 83.289 C 237.966 84.664%2C238.207 98.754%2C237.101 99.438 C 236.739 99.661%2C232.631 100.400%2C227.972 101.079 C 212.763 103.296%2C210.472 103.729%2C212.500 104.001 C 213.600 104.148%2C216.323 104.175%2C218.552 104.061 C 230.735 103.437%2C240.001 103.605%2C240.001 104.450 C 240.000 104.989%2C240.452 104.948%2C241.045 104.355 C 242.210 103.190%2C249.462 103.642%2C252.079 105.042 C 256.515 107.416%2C267.650 108.154%2C273.132 106.437 C 284.817 102.778%2C286.491 102.092%2C286.250 101.066 C 285.860 99.405%2C289.201 99.808%2C293.349 101.923 C 298.565 104.582%2C298.500 104.935%2C298.500 73.846 C 298.500 59.186%2C298.831 47.711%2C299.235 48.346 C 299.639 48.981%2C299.976 38.363%2C299.985 24.750 L 300.000 0.000 150.000 0.000 L 0.000 0.000 0.015 24.750 M45.034 41.491 C 47.490 41.762%2C53.438 42.006%2C58.250 42.032 C 63.137 42.059%2C67.000 42.504%2C67.000 43.040 C 67.000 44.231%2C66.912 44.241%2C53.500 44.460 C 46.615 44.572%2C42.225 44.239%2C41.765 43.570 C 41.255 42.826%2C41.026 42.845%2C41.015 43.630 C 41.005 44.371%2C38.157 44.791%2C32.750 44.848 C 28.213 44.896%2C23.269 45.226%2C21.764 45.581 C 18.579 46.334%2C12.000 45.304%2C12.000 44.053 C 12.000 43.581%2C13.417 42.702%2C15.149 42.098 C 19.237 40.673%2C19.487 40.708%2C18.000 42.500 C 16.945 43.771%2C17.172 44.000%2C19.485 44.000 C 21.393 44.000%2C22.055 43.585%2C21.685 42.621 C 21.258 41.509%2C22.369 41.340%2C27.442 41.747 C 31.111 42.042%2C34.513 41.799%2C35.614 41.165 C 36.651 40.566%2C38.190 40.284%2C39.034 40.538 C 39.878 40.791%2C42.578 41.220%2C45.034 41.491 M125.772 83.928 L 125.500 102.855 66.750 103.405 L 8.000 103.954 7.939 100.227 C 7.853 94.933%2C7.845 67.749%2C7.930 66.250 C 7.985 65.265%2C20.509 65.000%2C67.022 65.000 L 126.043 65.000 125.772 83.928 M9.000 84.000 L 9.000 102.000 66.500 102.000 L 124.000 102.000 124.000 84.000 L 124.000 66.000 103.750 66.011 C 78.094 66.025%2C75.626 66.376%2C76.507 69.883 C 77.331 73.167%2C77.595 73.315%2C86.610 75.560 C 92.624 77.058%2C94.473 77.186%2C96.033 76.212 C 98.636 74.586%2C100.000 74.685%2C100.000 76.500 C 100.000 77.325%2C100.395 78.000%2C100.878 78.000 C 101.360 78.000%2C102.315 77.325%2C103.000 76.500 C 104.449 74.754%2C106.676 74.527%2C107.191 76.073 C 107.524 77.071%2C110.860 76.220%2C117.414 73.465 C 118.768 72.896%2C119.117 73.002%2C118.605 73.830 C 118.207 74.474%2C118.359 75.000%2C118.941 75.000 C 119.523 75.000%2C120.000 75.675%2C120.000 76.500 C 120.000 77.325%2C119.628 78.000%2C119.173 78.000 C 118.718 78.000%2C118.545 79.350%2C118.787 81.001 C 119.168 83.596%2C118.804 84.179%2C116.097 85.317 C 112.881 86.669%2C112.916 88.000%2C116.167 88.000 C 117.175 88.000%2C118.000 88.398%2C118.000 88.883 C 118.000 90.251%2C114.034 90.963%2C111.590 90.034 C 110.368 89.570%2C108.680 89.599%2C107.783 90.101 C 105.920 91.144%2C103.000 90.290%2C103.000 88.702 C 103.000 88.106%2C102.438 88.364%2C101.750 89.275 C 99.142 92.734%2C96.542 90.762%2C95.991 84.910 C 95.574 80.484%2C95.330 79.925%2C94.645 81.838 C 94.185 83.125%2C92.390 84.778%2C90.655 85.514 C 87.481 86.859%2C87.802 87.342%2C92.500 88.284 C 94.263 88.638%2C94.174 88.820%2C91.750 89.818 C 88.650 91.095%2C84.042 89.890%2C83.937 87.775 C 83.902 87.074%2C83.479 87.477%2C82.998 88.671 C 81.293 92.900%2C78.533 90.880%2C78.198 85.159 C 77.898 80.041%2C76.170 77.931%2C75.815 82.250 C 75.714 83.488%2C75.533 85.400%2C75.414 86.500 C 75.295 87.600%2C75.153 88.966%2C75.099 89.536 C 74.838 92.274%2C70.995 90.474%2C70.829 87.536 C 70.735 85.866%2C70.609 83.736%2C70.549 82.803 C 70.215 77.610%2C68.399 80.677%2C67.774 87.488 C 67.508 90.389%2C67.339 90.481%2C62.000 90.631 C 54.192 90.851%2C51.279 90.175%2C50.713 88.012 C 50.224 86.140%2C53.203 82.000%2C55.039 82.000 C 55.568 82.000%2C56.000 81.550%2C56.000 81.000 C 56.000 78.974%2C51.474 80.000%2C50.487 82.250 C 49.944 83.488%2C48.488 84.944%2C47.250 85.487 C 44.272 86.794%2C44.392 88.000%2C47.500 88.000 C 50.627 88.000%2C50.775 89.589%2C47.720 90.355 C 42.407 91.689%2C39.610 89.029%2C39.786 82.812 C 39.842 80.866%2C39.465 80.268%2C38.431 80.665 C 37.488 81.027%2C37.000 82.722%2C37.000 85.638 C 37.000 88.704%2C36.526 90.245%2C35.457 90.655 C 33.222 91.513%2C32.985 90.954%2C32.683 84.103 L 32.411 77.916 42.165 78.208 C 50.519 78.458%2C52.100 78.249%2C53.180 76.750 C 53.874 75.788%2C55.130 74.993%2C55.971 74.985 C 57.323 74.971%2C57.327 74.856%2C56.000 73.985 C 55.059 73.367%2C54.873 72.720%2C55.500 72.250 C 56.050 71.838%2C56.500 70.600%2C56.500 69.500 C 56.500 66.607%2C52.680 66.124%2C29.250 66.058 L 9.000 66.000 9.000 84.000 M34.736 72.527 C 37.149 74.218%2C36.775 77.000%2C34.134 77.000 C 33.225 77.000%2C31.919 76.100%2C31.232 75.000 C 29.037 71.485%2C23.775 72.601%2C21.463 77.072 C 16.549 86.574%2C25.378 95.506%2C35.933 91.710 C 40.993 89.891%2C41.817 90.040%2C39.503 92.355 C 37.153 94.704%2C30.281 96.253%2C25.071 95.606 C 21.911 95.214%2C21.117 95.320%2C22.500 95.949 C 23.600 96.450%2C26.300 96.920%2C28.500 96.993 C 32.212 97.117%2C32.320 97.199%2C30.000 98.126 C 21.839 101.387%2C11.948 94.287%2C11.821 85.077 C 11.747 79.723%2C15.984 72.254%2C18.288 73.678 C 18.920 74.068%2C18.997 73.804%2C18.490 72.985 C 17.899 72.028%2C18.125 71.834%2C19.304 72.286 C 20.202 72.631%2C21.202 72.482%2C21.527 71.956 C 22.484 70.409%2C32.318 70.834%2C34.736 72.527 M273.966 76.055 C 275.291 73.911%2C280.018 76.063%2C282.357 79.875 C 287.398 88.091%2C288.526 91.888%2C286.799 94.825 C 284.926 98.010%2C279.581 100.996%2C275.750 100.998 C 274.238 100.999%2C273.000 101.512%2C273.000 102.137 C 273.000 104.150%2C261.008 102.427%2C255.250 99.586 L 250.000 96.995 250.000 90.144 C 250.000 82.928%2C251.573 79.905%2C256.775 77.121 C 259.814 75.494%2C260.289 75.713%2C259.608 78.427 C 258.652 82.235%2C263.013 85.177%2C268.375 84.340 C 270.644 83.986%2C272.780 83.268%2C273.123 82.745 C 273.507 82.159%2C274.567 82.233%2C275.888 82.940 C 277.648 83.882%2C278.144 83.789%2C278.669 82.419 C 279.342 80.667%2C276.771 78.502%2C274.013 78.498 C 273.196 78.497%2C272.416 77.597%2C272.281 76.498 C 272.140 75.353%2C272.293 75.082%2C272.639 75.863 C 273.082 76.865%2C273.434 76.916%2C273.966 76.055 M0.000 142.000 L 0.000 162.000 150.000 162.000 L 300.000 162.000 300.000 142.000 L 300.000 122.000 150.000 122.000 L 0.000 122.000 0.000 142.000 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiCard_OptimizedImages"
     },
     "oiCardWide": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo2NzAsImhlaWdodCI6MjM3LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo2NzAsImhlaWdodCI6MjM3LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjoxMzQwLCJoZWlnaHQiOjQ3NCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1340w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7IndlYnAiOnsicXVhbGl0eSI6MTAwfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo2NzAsImhlaWdodCI6MjM3LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7IndlYnAiOnsicXVhbGl0eSI6MTAwfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo2NzAsImhlaWdodCI6MjM3LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DUi1hbmdlbC1oYWlyLnBuZyIsImVkaXRzIjp7IndlYnAiOnsicXVhbGl0eSI6MTAwfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjoxMzQwLCJoZWlnaHQiOjQ3NCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1340w",
      "maxSrcsetWidth": 1340,
      "placeholderWidth": 670,
      "placeholderHeight": 237,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT%2FxAAfEAABBAAHAAAAAAAAAAAAAAABAAIEEQMFEhMxQdH%2FxAAVAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAACBP%2FEABkRAAMAAwAAAAAAAAAAAAAAAAABAgMhQf%2FaAAwDAQACEQMRAD8AgfDiPAw9incarVDsniCgGuqj2PERRO6XQ5Xs%2F9k%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='106' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.015 10.750 C 0.026 18.060%2C0.341 21.020%2C1.000 20.000 C 1.755 18.831%2C1.973 18.802%2C1.985 19.865 C 1.997 20.944%2C3.207 21.078%2C7.750 20.505 C 10.913 20.106%2C54.852 19.813%2C105.393 19.854 C 183.852 19.919%2C197.009 19.727%2C195.395 18.547 C 194.354 17.786%2C193.802 16.864%2C194.168 16.498 C 194.534 16.133%2C195.771 16.771%2C196.917 17.917 C 198.972 19.972%2C199.000 19.973%2C199.000 18.000 C 199.000 16.328%2C199.667 16.000%2C203.059 16.000 C 207.721 16.000%2C207.536 17.496%2C202.701 18.894 L 199.500 19.820 203.693 19.910 C 206.647 19.973%2C208.273 19.470%2C209.193 18.207 C 210.677 16.172%2C214.992 15.509%2C215.015 17.312 C 215.026 18.103%2C215.318 18.046%2C215.890 17.143 C 216.549 16.104%2C216.925 16.070%2C217.500 17.000 C 218.075 17.930%2C218.451 17.896%2C219.110 16.857 C 219.786 15.789%2C219.973 15.859%2C219.985 17.187 C 219.995 18.344%2C218.981 19.000%2C216.750 19.277 C 213.550 19.674%2C213.558 19.682%2C217.250 19.840 C 220.456 19.977%2C221.000 19.692%2C221.000 17.878 C 221.000 16.075%2C221.234 15.949%2C222.547 17.039 C 223.783 18.065%2C223.834 18.489%2C222.797 19.146 C 221.963 19.675%2C222.661 19.975%2C224.750 19.985 C 226.538 19.993%2C228.000 19.622%2C228.000 19.161 C 228.000 17.696%2C232.404 16.321%2C235.000 16.974 C 237.417 17.583%2C237.434 17.643%2C235.500 18.772 C 233.540 19.916%2C233.544 19.940%2C235.691 19.970 C 238.385 20.007%2C239.752 18.090%2C237.878 16.904 C 236.896 16.281%2C237.281 16.026%2C239.219 16.015 C 241.359 16.003%2C241.817 16.372%2C241.374 17.750 C 240.896 19.237%2C240.978 19.275%2C241.924 18.000 C 242.899 16.685%2C243.164 16.716%2C244.068 18.250 C 244.744 19.398%2C246.329 20.000%2C248.672 20.000 C 251.735 20.000%2C252.067 19.786%2C251.000 18.500 C 249.497 16.689%2C251.050 16.490%2C252.947 18.250 C 254.047 19.270%2C254.181 19.179%2C253.679 17.750 C 253.340 16.788%2C253.541 16.000%2C254.125 16.000 C 254.709 16.000%2C255.423 16.900%2C255.710 18.000 C 256.324 20.345%2C258.809 20.662%2C259.638 18.500 C 259.955 17.675%2C260.602 17.000%2C261.076 17.000 C 261.549 17.000%2C261.678 17.675%2C261.362 18.500 C 261.045 19.325%2C261.284 20.000%2C261.893 20.000 C 262.502 20.000%2C263.000 20.338%2C263.000 20.750 C 263.000 21.163%2C218.787 21.562%2C164.750 21.639 C 110.712 21.715%2C51.763 21.828%2C33.750 21.889 L 1.000 22.000 1.000 45.360 C 1.000 69.293%2C1.603 78.363%2C3.133 77.418 C 3.610 77.123%2C4.000 77.385%2C4.000 78.000 C 4.000 78.615%2C4.450 78.840%2C5.000 78.500 C 5.550 78.160%2C6.000 78.487%2C6.000 79.225 C 6.000 79.964%2C7.462 81.453%2C9.250 82.534 C 12.399 84.439%2C14.283 84.489%2C70.000 84.158 C 130.632 83.798%2C133.035 83.615%2C134.425 79.237 C 135.304 76.467%2C141.449 73.298%2C143.173 74.727 C 144.010 75.420%2C145.999 75.551%2C148.558 75.082 C 150.789 74.673%2C153.489 74.681%2C154.558 75.099 C 155.626 75.517%2C159.200 75.830%2C162.500 75.794 C 165.800 75.757%2C167.375 75.559%2C166.000 75.352 C 161.514 74.678%2C151.614 72.942%2C146.208 71.880 L 140.916 70.841 141.325 63.312 C 141.593 58.362%2C142.207 55.483%2C143.117 54.907 C 145.630 53.315%2C235.569 53.776%2C236.907 55.388 C 237.540 56.151%2C237.993 59.188%2C237.913 62.138 C 237.833 65.087%2C237.932 68.159%2C238.134 68.964 C 238.696 71.212%2C222.844 74.716%2C204.500 76.398 C 202.300 76.600%2C205.563 76.610%2C211.750 76.419 C 217.938 76.229%2C223.000 76.432%2C223.000 76.869 C 223.000 77.307%2C225.529 77.322%2C228.619 76.903 C 231.810 76.470%2C235.316 76.550%2C236.731 77.088 C 238.528 77.771%2C240.063 77.616%2C242.233 76.534 C 243.888 75.708%2C245.716 75.325%2C246.294 75.682 C 246.873 76.039%2C249.181 76.712%2C251.423 77.177 C 253.665 77.643%2C256.400 78.215%2C257.500 78.450 C 264.837 80.015%2C276.712 78.693%2C281.688 75.757 C 284.755 73.947%2C291.556 73.227%2C296.104 74.231 C 298.238 74.702%2C298.749 68.336%2C299.359 33.750 L 299.954 0.000 149.977 0.000 L 0.000 0.000 0.015 10.750 M45.643 13.310 C 46.023 13.689%2C50.983 14.000%2C56.667 14.000 C 62.350 14.000%2C67.000 14.414%2C67.000 14.921 C 67.000 16.507%2C62.110 16.888%2C41.742 16.890 C 30.876 16.891%2C21.522 17.178%2C20.956 17.527 C 19.659 18.329%2C12.000 17.085%2C12.000 16.073 C 12.000 13.985%2C17.774 12.884%2C25.456 13.507 C 29.880 13.866%2C34.520 13.774%2C35.768 13.301 C 38.409 12.301%2C44.640 12.307%2C45.643 13.310 M126.000 55.842 L 126.000 74.685 67.260 75.269 C 34.953 75.590%2C8.348 75.682%2C8.139 75.472 C 7.859 75.193%2C7.717 43.739%2C7.969 37.750 C 7.986 37.338%2C34.550 37.000%2C67.000 37.000 L 126.000 37.000 126.000 55.842 M9.000 56.142 L 9.000 74.000 66.500 74.000 L 124.000 74.000 124.000 55.908 L 124.000 37.816 100.082 38.158 C 86.927 38.346%2C75.830 38.835%2C75.422 39.244 C 75.013 39.653%2C75.496 40.890%2C76.494 41.994 C 77.493 43.097%2C77.903 44.035%2C77.405 44.078 C 76.907 44.121%2C79.425 45.185%2C83.000 46.442 C 89.411 48.696%2C94.830 49.096%2C98.250 47.568 C 99.515 47.003%2C100.000 47.231%2C100.000 48.393 C 100.000 50.411%2C101.374 50.460%2C103.000 48.500 C 104.449 46.754%2C106.676 46.527%2C107.191 48.073 C 107.524 49.071%2C110.860 48.220%2C117.414 45.465 C 118.768 44.896%2C119.117 45.002%2C118.605 45.830 C 118.207 46.474%2C118.359 47.000%2C118.941 47.000 C 119.523 47.000%2C120.000 47.675%2C120.000 48.500 C 120.000 49.325%2C119.628 50.000%2C119.173 50.000 C 118.718 50.000%2C118.545 51.350%2C118.787 53.001 C 119.168 55.596%2C118.804 56.179%2C116.097 57.317 C 112.881 58.669%2C112.916 60.000%2C116.167 60.000 C 117.175 60.000%2C118.000 60.398%2C118.000 60.883 C 118.000 62.251%2C114.034 62.963%2C111.590 62.034 C 110.368 61.570%2C108.680 61.599%2C107.783 62.101 C 105.892 63.160%2C103.007 62.283%2C102.985 60.643 C 102.973 59.792%2C102.782 59.794%2C102.235 60.650 C 101.504 61.794%2C99.635 62.345%2C97.250 62.118 C 96.446 62.042%2C95.992 60.307%2C95.978 57.250 C 95.956 52.564%2C95.932 52.530%2C94.228 54.706 C 93.277 55.919%2C91.375 57.333%2C90.000 57.848 L 87.500 58.785 90.250 59.501 C 93.434 60.330%2C93.815 61.607%2C91.132 62.458 C 88.753 63.213%2C84.020 61.448%2C83.937 59.775 C 83.902 59.074%2C83.479 59.477%2C82.998 60.671 C 81.423 64.577%2C78.543 62.924%2C78.187 57.910 C 77.882 53.612%2C76.164 50.043%2C75.848 53.050 C 75.764 53.848%2C75.591 54.950%2C75.463 55.500 C 75.335 56.050%2C75.179 57.923%2C75.115 59.662 C 75.036 61.834%2C74.540 62.755%2C73.529 62.607 C 71.274 62.276%2C70.879 61.532%2C70.475 56.841 C 70.269 54.454%2C70.071 52.275%2C70.035 52.000 C 69.742 49.765%2C68.027 55.405%2C68.015 58.644 L 68.000 62.788 59.902 62.544 C 54.691 62.387%2C51.525 61.849%2C51.023 61.037 C 50.404 60.035%2C50.150 60.051%2C49.795 61.114 C 49.517 61.949%2C47.775 62.455%2C45.174 62.455 C 42.878 62.455%2C41.000 62.762%2C41.000 63.138 C 41.000 64.604%2C32.138 68.008%2C27.934 68.157 L 23.500 68.314 28.500 68.919 L 33.500 69.524 29.765 70.305 C 18.610 72.635%2C8.780 62.927%2C12.139 52.897 C 13.512 48.799%2C16.907 44.824%2C18.300 45.685 C 18.919 46.068%2C18.993 45.798%2C18.490 44.985 C 17.896 44.023%2C18.128 43.835%2C19.336 44.299 C 20.251 44.650%2C21.000 44.578%2C21.000 44.140 C 21.000 43.701%2C23.516 43.240%2C26.591 43.116 C 32.791 42.865%2C37.354 44.914%2C36.361 47.502 C 35.566 49.573%2C33.649 49.375%2C31.500 47.000 C 27.516 42.598%2C21.237 45.818%2C20.308 52.739 C 19.637 57.744%2C21.464 61.154%2C26.100 63.552 C 31.323 66.253%2C41.621 63.531%2C40.426 59.766 C 40.118 58.797%2C39.829 56.693%2C39.784 55.091 C 39.646 50.260%2C37.142 52.567%2C36.801 57.837 C 36.552 61.698%2C36.163 62.500%2C34.541 62.500 C 32.865 62.500%2C32.562 61.750%2C32.442 57.314 C 32.247 50.025%2C32.376 49.934%2C42.568 50.236 C 50.873 50.481%2C51.658 50.332%2C53.750 48.104 C 55.890 45.825%2C56.428 44.566%2C56.083 42.645 C 55.999 42.174%2C56.406 41.215%2C56.989 40.514 C 58.509 38.682%2C49.529 37.965%2C27.250 38.140 L 9.000 38.283 9.000 56.142 M280.450 49.540 C 283.997 53.368%2C288.187 62.836%2C287.413 65.275 C 286.266 68.887%2C283.488 70.982%2C278.167 72.246 C 275.325 72.921%2C273.000 73.817%2C273.000 74.237 C 273.000 74.656%2C270.750 75.000%2C268.000 75.000 C 265.250 75.000%2C263.000 74.564%2C263.000 74.031 C 263.000 73.499%2C262.371 73.304%2C261.601 73.600 C 260.832 73.895%2C257.907 72.973%2C255.101 71.551 L 250.000 68.966 250.015 62.233 C 250.032 54.780%2C250.100 54.618%2C254.827 50.734 C 258.996 47.307%2C260.230 47.284%2C259.822 50.637 C 259.316 54.784%2C263.273 57.198%2C269.234 56.381 C 271.830 56.026%2C273.717 55.351%2C273.427 54.882 C 273.138 54.414%2C274.273 54.305%2C275.950 54.640 C 277.628 54.976%2C278.993 54.856%2C278.985 54.375 C 278.951 52.440%2C277.055 50.670%2C274.842 50.507 C 273.546 50.412%2C272.356 49.590%2C272.177 48.668 C 271.634 45.871%2C277.636 46.504%2C280.450 49.540 M0.000 100.000 L 0.000 106.000 150.000 106.000 L 300.000 106.000 300.000 100.000 L 300.000 94.000 150.000 94.000 L 0.000 94.000 0.000 100.000 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiCardWide_OptimizedImages"
     }
    }
   ],
   "__typename": "products_product_Entry"
  }
 ],
 "productHighlight": [
  {
   "subHeadline": null,
   "itemHeadline": null,
   "product": [],
   "containImage": false,
   "upDown": false,
   "__typename": "productHighlight_BlockType"
  }
 ],
 "__typename": "recipes_recipe_Entry",
 "seomatic": {
  "metaTitleContainer": "{\"title\":{\"title\":\"Pizza-Style Oil and Garlic Angel Hair Pasta\"}}",
  "metaTagContainer": "{\"generator\":{\"content\":\"SEOmatic\",\"name\":\"generator\"},\"keywords\":[],\"description\":[],\"referrer\":{\"content\":\"no-referrer-when-downgrade\",\"name\":\"referrer\"},\"robots\":{\"content\":\"all\",\"name\":\"robots\"},\"fb:profile_id\":[],\"fb:app_id\":[],\"og:locale\":{\"content\":\"en_US\",\"property\":\"og:locale\"},\"og:locale:alternate\":[],\"og:site_name\":{\"content\":\"Craft CMS\",\"property\":\"og:site_name\"},\"og:type\":{\"content\":\"website\",\"property\":\"og:type\"},\"og:url\":{\"content\":\"https://love.creamette.com/recipe/pizza-style-oil-and-garlic-angel-hair-pasta\",\"property\":\"og:url\"},\"og:title\":{\"content\":\"Pizza-Style Oil and Garlic Angel Hair Pasta\",\"property\":\"og:title\"},\"og:description\":[],\"og:image\":[],\"og:image:width\":[],\"og:image:height\":[],\"og:image:alt\":[],\"og:see_also\":[],\"facebook-site-verification\":[],\"google-site-verification\":[],\"bing-site-verification\":[],\"pinterest-site-verification\":[]}",
  "metaLinkContainer": "{\"canonical\":{\"href\":\"https://love.creamette.com/recipe/pizza-style-oil-and-garlic-angel-hair-pasta\",\"rel\":\"canonical\"},\"home\":{\"href\":\"https://love.creamette.com\",\"rel\":\"home\"},\"author\":{\"href\":\"https://riviana.com/humans.txt\",\"rel\":\"author\",\"type\":\"text/plain\"},\"publisher\":[],\"alternate\":[]}",
  "metaScriptContainer": "{\"gtag\":{\"script\":\"window.dataLayer = window.dataLayer || [];\\nfunction gtag(){dataLayer.push(arguments)};\\ngtag('js', new Date());\\ngtag('config', 'UA-493956-32', {'send_page_view': true,'anonymize_ip': false,'link_attribution': false,'allow_display_features': false});\\ngtag('config', 'AW-440544564', {'send_page_view': true});\\n\",\"bodyScript\":\"<script async src=\\\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-493956-32\\\"></script>\\n\"},\"googleTagManager\":{\"script\":\"dataLayer = [];\\n(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':\\nnew Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],\\nj=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=\\n'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);\\n})(window,document,'script','dataLayer','GTM-TD2RSTD');\\n\",\"bodyScript\":\"<noscript><iframe src=\\\"https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TD2RSTD\\\"\\nheight=\\\"0\\\" width=\\\"0\\\" style=\\\"display:none;visibility:hidden\\\"></iframe></noscript>\\n\"}}",
  "metaJsonLdContainer": "{\"mainEntityOfPage\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@type\":\"WebPage\",\"author\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightYear\":\"2021\",\"creator\":{\"@id\":\"#creator\"},\"dateModified\":\"2021-01-29T15:09:28-08:00\",\"datePublished\":\"2021-01-28T13:16:00-08:00\",\"headline\":\"Pizza-Style Oil and Garlic Angel Hair Pasta\",\"inLanguage\":\"en-us\",\"mainEntityOfPage\":\"https://love.creamette.com/recipe/pizza-style-oil-and-garlic-angel-hair-pasta\",\"name\":\"Pizza-Style Oil and Garlic Angel Hair Pasta\",\"publisher\":{\"@id\":\"#creator\"},\"url\":\"https://love.creamette.com/recipe/pizza-style-oil-and-garlic-angel-hair-pasta\"},\"identity\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@id\":\"#identity\",\"@type\":\"Organization\"},\"creator\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@id\":\"#creator\",\"@type\":\"Organization\"},\"breadcrumbList\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"description\":\"Breadcrumbs list\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"item\":\"https://love.creamette.com\",\"name\":\"Homepage\",\"position\":1}],\"name\":\"Breadcrumbs\"}}"
 }
}

Ingredients

 • Main Ingredients:

How To Make It:

 1. Cook pasta according to package directions. Drain, reserving 1/2 cup cooking liquid.

 2. Meanwhile, preheat broiler. Heat oil in ovenproof large skillet set over medium heat; cook garlic for 1 to 2 minutes or until slightly softened.

 3. Increase heat to medium-high; stir in mushrooms, salt and pepper. Cook for 5 to 8 minutes or until starting to brown.

 4. Stir in half of the pepperoni, tomatoes and oregano. Cook for 2 to 3 minutes or until pepperoni is slightly crispy.

 5. Stir in pasta, reserved cooking liquid, Parmesan and half of the basil. Top with mozzarella and remaining pepperoni.

 6. Broil for 2 to 4 minutes or until cheese starts to melt and bubble. Sprinkle with remaining basil.

Made With:

Creamette® Angel Hair

– Tip –

Substitute sliced peppers and onions or your favorite pizza toppings for mushrooms.

Back to All Recipes